Thứ Hai, 8 tháng 6, 2009

Cong Ty TNHH Co phan thiet bi cao tan TAISEN


1.Cong ty la mot doanh nghiep Dai Loan thanh lap nam 1996 chuyen san xuat cac thiet bi may cao tan, la trung tan va thiet bi sieu am tan. Ap dung nhung cong nghe tien tien cua the gioi nhu chip COMS, thiet bi phong cong suat IGBT cua EUPEC do vay may co dac diem la cong suat to, the tich nho, tiet kiem nang luong. May moc cua cong ty giai quyet tot cac van de nhu lam nong kim loai, xu ly nhiet, toi luyen, toi sat, nhiet luyen, moi han.
2.May trung tan cua cong ty che tao bao ve moi truong, tiet kiem nang luong, de thao tac, lam giam cuong do lao dong cua cong nhan.
3.May cao tan thich hop voi: han noi linh kien dong, lam nong sat, ram mem, toi banh rang sat.
4. may trung tan thich hop: luyen va lam nong kim loai, nhiet ren vat lieu kim loai, lam nong phu tung kim loai lon